UBRÁNÍME STÁT A DEMOKRACII?

23.07.2018 14:13
UBRÁNÍME STÁT A DEMOKRACII? 1. Část Jestliže dokážeme ubránit stát, pak máme šanci ubránit i demokracii. A to vše v blízké budoucnosti nikoli desítek let, nýbrž jednotek roků. Žijeme na naší planetě Zemi spolu, vedle sebe nebo proti sobě? Řídíme se ještě tradičními zvyky a tradicemi platnými po tisíciletí a pro které umírali miliony našich předků, abychom se měli lépe, než oni? Dokážeme si v dnešní takzvané postmoderní době ještě vážit sami sebe? To, že je dnes relativizace všeho a všude mainstreamovým jevem už nelze popřít. Tím ale postmoderní relativizátoři relativizují především sami sebe. Nic jim není svaté, ani Ježíš Kristus, ani Papež Jan Pavel II, ba dokonce už ani Pán Bůh. Zastávají názor, že pokálet se dá všechno. Pokud se někdo se zdravým rozumem opováží zkritizovat jejich nesmyslné a nechutné počínání, neváhají ho nazvat fašistickým, xenofobnim ničitelem svobody a liberální demokracie. Jenže právě svoboda a demokracie je úplně něco jiného, než tito relativizátoři tak pyšně a zpupně hlásají Tímto jejich hlásáním právě oni naskakují na vlnu nenávisti vůči těm , kteří chtějí zachovat tradice a hodnoty, za něž nasazovali životy naši předci. Flagrantně porušují svobodu názorů těch, kteří si zachovali i v dnešní neklidné a chaotické době zdravý selský rozum a v souladu s nim jednají.. Relativizátoři, halasně se hlásící k liberální demokracii,tak sami porušují a zraňují základní demokratické principy. Bohužel tomuto počínání ohrožujicimu samu existenci demokratických států často nečinně přihližejí samotní politici zodpovědní za bezchybný chod státu a někdy dokonce sami aktivně přispívají svou nesmyslnou a kontraproduktivní činností v úřadech, do kterých byli zvoleni, k narušování bezpečnosti občanů a potlačování základních rolí státu coby základny slušného soužití jeho občanů, kteří si daněmi stát platí jako servisní službu na ochranu svých zájmů. Současná globální ekonomika na celé Zeměkouli přímo ovlivňuje všechny státy často bez ohledu na jejich jednotlivé zájmy a také bohužel bez možnosti přímých zásahů některých vlád do takového bezskurpulózního počínání globálních kapitálových korporací. Takoví slabí politici však ve vládách jednotlivých států nemají co dělat. Pokud nedokonalé volební systémy jednotlivých států umožňují výběr kandidátů do voleb, kteří jsou často uplatní, vydíratelní, či mentálně a charakterově slabí, pak se nemůžeme divit, že se role takovýchto států výrazně a rychle oslabuje. Naopak roste a posiluje postavení nadnárodních, globálních korporací, které čím dál tím více určují dění na naší Zeměkouli bez ohledu na zájmy nás, jejich obyvatel. Důsledné jednotné propojení všech činností globální ekonomiky při současné absenci adekvátně jednotného řízení, pak znamená zpoždění vývoje nadstavby nad základnou. To vede k rostoucímu chaosu, jenž při ponechání dosavadního živelného vývoje procesů povede k totální anarchii. To vše nikoli v řádu tisíciletí, či staletí, ale ani v řádu dekád, nýbrž v řádu jednotek roků. Pokračování bude následovat.....