UBRÁNÍME STÁT A DEMOKRACII 2. ČÁST

30.07.2018 10:35
Obyvatelé jednotlivých států si samozřejmě žádný chaos a tím méně anarchii nepřejí. Chtějí žít ve státu, který jim zajistí klidný a bezpečný život, tedy pevné servisní zázemí, které si platí ze svých daní. Přeji si však totéž i "šéfové", kteří ovládají naší planetu a rozhodují o osudech jejich obyvatel? Toť otázka. Někdy se zdá, že právě chaos, neklid a válečné konflikty včetně rozrůstajícího se terorismu spojeného s migrací odlišných kultur přinejmenším některým "leadrům" v pozadí vyhovuje dle pradávného hesla "rozděl a panuj." Pro trvání planety Země a přežití lidstva na Zemi coby živočišného druhu, je však tento stav neůnosný. Rasantní změny podnebí a přírody vůbec si vyžadují koordinovaný a společný postup, jenž zajistí naše žití i v blízké budoucnosti a nikoli neustálé spory, konflikty a licoměrnosti. Říká se, že život je boj. To ale neznamená boj jednoho proti druhému, ale společný sjednocený boj proti vlivům směřujícím proti lidstvu. V současnosti nás neohrožuje pouze příroda samá, ale i kupříkladu technologický pokrok, který pokud nebude koordinovaně řízen, může se obrátit proti nám. To je zcela evidentní, pozorujeme - li například vývoj umělé inteligence. Může nám snadno přerůst přes hlavu, když jejímu rozvoji ponecháme volnou ruku. Platí dávné heslo - "dobrý sluha, ale zlý pán." Budeme - li nadále potlačovat roli státu, t. zn. budeme-li dále "privatizovat" stát a tím pádem orientovat veškeré činnosti pouze na zisk, pak se právě výše uvedeného neblahého stavu můžeme brzy dočkat. Hesla některých "politiků" že - dobře už bylo - nás samozřejmě nemohou uspokojit. Politici mají kvalitně řídit státy a za to mají vysoké odměny. A právě jejich odměny by měly být přímo závislé na úspěších jejich řídící činnosti a nikoli jim zajišťovat definitivu po celé volební období. To pak můžou prospat zimním spánkem jako medvěd ve svém doupěti. Bohužel však právě takový je status quo u většiny států. Proto se dějí nesmyslná, nespravedlivá a často naprosto kontraproduktivní rozhodnutí. Nikdo za taková rozhodnutí nenese odpovědnost a není za ně adekvátně postižen. Tím pádem nám utíkal půda pod nohama a ujíždí nám všem vlak, neřkuli rychlovlak.