SKLENĚNÁ POLITIKA

06.11.2017 11:15
Tak nám zase ekonomika předběhla politiku. Neni to poprvé v lidských dějinách a zřejmě ani naposled. Naše Planeta Země - malý ostrůvek ve Vesmíru - byla rychle globalizována ekonomickými vztahy a proměnila se v Globální vesnici. Jenže ta naše Ves nemá řádně zvolené Zastupitelstvo ani Starostu, ani Šerifa. Je to znát. Narůstají neřešené problémy, které začínají ohrožovat naší existenci. Problémy se nedají vysedět na teplých politických židlích ve vytopených kamcelářských "sklenících" stranou daleko od Světa reality a všedních starostí voličů - jak se dnes pěkně novočesky říká "elektorátu". Pokud tato situace bude trvat i nadále, dočkáme se toho, že místo předbíhání politiky ekonomikou předběhne příroda lidstvo a Vesmír Zemi, což by bylo špatné, ale definitivní řešení! Vzpomeňme přitom na Památku zesnulých - našich blízkých a zároveň chápejme tento významný dnešní den jako výjimečnou příležitost k tomu, abychom svými každodenními činy přispívali k tomu, abychom se brzy sami neocitli mezi našimi Blízkými, na které dnes vzpomínáme.