RYCHLOST 1.ČÁST

16.02.2020 09:59

1. Část

Rychlost se stala fenoménem dnešní doby. Vše se děje rychle. Budeme tomu tempu vůbec stačit? Zažíváme však nejen rychlost ale i nadměrnost. Nadměrnost informací přinášející chaos, fake news umožňující snadnou manipulovatelnost těch, kteří nejsou schopni nebo si nechtějí ověřit správnost dané informace ze skutečně nezávislých zdrojů. Také nadměrnost nabídek nejrůznějších druhů zboží, což způsobuje zneplatnění základního zákona ekonomie - zákona souladu nabídky s poptávkou. Tento zcela nežádoucí jev má řadu negativních efektů jako je kupříkladu nadměrná exploatace přírodních zdrojů, je umocňován stále více agresivní reklamou neváhající používat pro své cíle i děti. Provází to i špatná alokace finančního kapitálu, jenž je investován především do vyspělých zemí OECD namísto do rozvojových státu s rozsáhlou chudobou. To způsobuje mimo jiné přehřátí ekonomik vyspělých zemí a následné krize a ekonomické recese. Ty se pak “řeší” hlavně tzv. “kvantitativním uvolňováním”, což není nic jiného, než tištění nekrytých bankovek cedulovými bankami. To má za následek skrytou budoucí inflaci, která zase postihne hlavně řadové občany. Klasická krize z nadvýroby je tak doposud skrytá, ovšem dobu, kdy se projeví, nelze skrývat donekonečna. Celý tento negativní jev se pak podílí i na rapidně se zhoršující klimatické situaci na naší planetě Zemi. Příroda se ale umí bránit. Může nás trestat přírodními katastrofami a epidemickými nemocemi, které pak redukují lidstvo coby viníka, který přírodu zranil. To vše se děje velmi rychle, takže lidstvo nestačí ani adekvátně reagovat - viz současný nový koronavir. V této souvislosti se nabízí srovnání s tzv. Španělskou chřipkou, která před 100 lety zabila stamilióny lidí.