ŘÍZENÁ DEMOKRACIE

14.03.2017 08:45

ŘÍZENÁ DEMOKRACIE

V nedávných presidentských volbách v USA zvítězil pan Donald John Trump, jehož zvolení málokdo očekával včetně renomovaných politologů, analytiků, médií a sázkových kanceláří. V naší Evropské unii očekáváme letos volby u významných členských států jako je Francie, Německo, Holandsko a také Česká republika.

Takzvané tradiční politické strany nazývané jako pravicové a levicové ztrácejí podporu svých dřívějších voličů.  Co je důvodem? Vytrácí se pojetí pravice a levice, pojem ideologie vůbec. Kandidáti těchto stran zvolení do řídících státních funkcí nezvládají svou funkci jak po stránce odborné, tak po stránce osobnostní. Sliby dané voličům pak z velké části neplní. Voliči nemají téměř žádnou možnost, jak tyto strany za neplnění slibů potrestat, pouze jednou za 4 či více let mohou zvolit někoho jiného. 

To je ovšem hodně dlouhá doba. Během 4 let se toho může v našem globálním světě a jeho součástí Evropské unii, hodně přihodit.

A právě hromadění problémů, které nikdo neřeší, se stává hnacím motorem pro volání voličů v demokratických státech po změnách nejen v EU. Voličům - daňovým poplatníkům a tudíž zaměstnavatelům financujícím chod státu a jeho funkcionáře se rychle přestává líbit rostoucí chaos v globalizovaném světě.

Daňoví poplatníci chtějí za své peníze fungující stát, který ochrání jejich zájmy, zajistí jejich bezpečnost a právo na klidný život uvnitř svých rodin. Přitom ovšem si nepřejí rezignovat na své svobody pracně získané v boji za demokracii, ve kterém řada předků položila své životy.Jak tedy tyto zdánlivě protichůdné zájmy skloubit dohromady?

Řešení není tak složité, jak by se na první pohled mohlo zdát. Bude nutné nalít novou čerstvou krev do žil oběhového systému jednotlivých států i řídících systémů  našeho světa. Jak by měla tato transfuze vypadat?

V prvé řadě bude nutné zásadně zkvalitnit výběr kandidátů pro volby do řídicích pozic a zjednodušit a zeštíhlit struktury řízení.

Dále pak posílit volební proces na úkor přímého jmenování.

To znamená i posílení přímé demokracie, kdy budou zvoleni jednotliví funkcionáři přímou volbou.

V souvislosti s tím také zavést Institut odvolatelnosti řídících funkcionářů i během výkonu jejich funkce při neplnění zadaných úkolů.

Dále bude nutné zavést jejich odměňování v přímé závislosti na plnění povinností a kvality řízení svěřeného úseku.

Tím se ze stáních funkcionářů stanou dé facto manageři jako ve firmě. Zatímním rozdílem bude jejich volba zaměstnavateli-voliči, což v klasických firmách není.

Podrobné popisy uvedeného sytému řízení států a světa jsem beletristickou formou uvedl ve svých knihách, které píšu od r. 2005 a nazval ho 

"ŘÍZENOU DEMOKRACIÍ".