POZITIVNÍ SVĚT

26.04.2018 19:26
POZITIVNÍ SVĚT Co se to s námi děje? Ptám se sám sebe čím dál častěji. Ale ten samý dotaz vznáším vůči svým bližním. Vytrácí se nejen víra v Boha, ale vůči nám samým? Roste bezbřehý relativismus, pohrdání do této doby nezpochybnitelnými vzory, autoritami a tradicemi. Jediným atributem se stává "svoboda" pro kohokoliv a cokoliv, jež ovšem nemá s tou svobodou v pravém slova smyslu pranic společného. Takový silně negativni jev s nulovou sebereflexí a rezignací na jakékoli jiné hodnoty vede až k anarchii a následnému kolapsu lidského druhu a jeho okolí. Neuvěřitelné rostoucí zrychlení všech jevů a procesů nedává prostor k zastavení, zklidnění mysli-ducha i těla a vede k chaotickým rozhodnutím a popírání jakéhokoli řádu, pravidel a principů. Překotný a neřízený, ba přímo nezřízený pokrok technologií zejména informačních a vědy s absencí kontroly, pak může vést nikoli ku prospěchu, ale ve finále k totální destrukci všeho a všech. V televizi a kině jsou nám předkládány filmy a seriály s hluboce negativni tématikou, plnou temna, zla, násilí a naturalisticky zobrazenou brutalitou a beznadějným koncem. Happyendy, do té doby obvyklé u amerických filmů úplně mizí ze scény. Noviny, internetové servery jsou plné negativních zpráv, plných násilí a temných předpovědí bez jakéhokoli optimismu. V důsledku toho lidé propadají čím dál častěji depresím, psychickým poruchám, beznaději a agresi. Tento neutěšený stav pak "léčí" drogami a násilím na druhých. Je tento proces dílem náhody nebo se jedná o cílené ovlivňování celé naší společnosti? To je kardinální otázka, na kterou není tak jednoduché odpovědět. Proklamace, že lidé nečtou pozitivní zprávy a že nechtějí sledovat filmy plné lásky, porozumění s happyendy jednoznačně neobstojí. Zkuste se zeptat svých známých, přátel nebo kolegů a zjistíte, že touží po pravém opaku. Chtějí si číst a dívat se na optimistická a pozitivni díla plná naděje do budoucna! Tak jaká ti "marketéři" dostávají od svých chlebodárců zadání? Nemíjejí se účinkem? Rozpolcenost a manipulace, to jsou zřejmě hlavní kritéria, jež dávají prostor ke snadnějšímu ovládání "mas" na naší planetě. Mohou vytvářet zdání, že lidé rozhodují sami o sobě, ale není tomu tak. Právě výše popsané metody nepřímého ovlivňování myšlení a behavioristické metody - ala Cambridge Analytics spolu s vymýváním mozků - brainwash, mají vést ke kýženému způsobu chování novodobých "poddaných". Nebylo by však lépe pozitivně motivovat lidi k lepším výkonům ve stylu od pradávna platné managerské zásady "Za více kvalitni práce více odměny?" Povzbuzovat je sliby o pozitivni budoucnosti a lepších zítřcích namísto chmurnými předpověďmi o apokalyptické zkáze světa? Je nanejvýš nutné nacházet a hlavně předkládat pozitivní vize a východiska ze současné hluboké krize společnosti ve stylu vizionářů Elona Muska , profesora Stephena Hawkinga a také Jana Procházky. A také tyto vize v co nejkratší době dokázat realizovat! Válečné choutky spojené s masivním vyvražďováním nevinných civilistů a jejich malých dětí, devastace přírody a likvidace životního prostředí spojená s nekvalitními či přímo život ohrožujícími potravinami rozhodně pozitivni cestu do budoucnosti lidstva v 21. století neukazují