PODOBNOST ČISTĚ NÁHODNÁ?

17.08.2017 11:52
PODOBNOST ČISTĚ NÁHODNÁ? Dnešní Spiegel Online píše o paní Frauke Petry z AfD (Alternative fuer Deutschland). Saský parlament bude rozhodovat o jejím vydáni ke stíhání státnímu zástupci. Zajímavá paralela k naší předvolební politické situaci že? Funkcionáři nových netradičních politických subjektů jsou zrovna před volbami vystavováni trestnímu stíhání. Je to nový fenomén parlamentní demokracie? Jsou "tradiční" politické strany a jejich funkcionáři tak neschopní, že se bojí čestného souboje ve volbách a používají tyto hrubě unfair metody k odstranění svých rivalů? To by pak znamenalo přímé ohrožení parlamentní demokracie jako takové! Jak z toho ven? Celkem jednoduše. Nezabývat se anonymními trestními oznámeními a v případě, že někdo takové oznámení podá s úmyslem zničit stíhanou osobu, měl by být sám trestně stíhán a následně velmi přísně potrestán