KVANTITATIVNÍ UVOLŇOVÁNÍ

04.04.2017 11:35
Komentoval také nízkou inflaci ve vyspělých ekonomikách. Souvisí to mj. s nízkou poptávkou spotřebitelů. To je pravda. Ale položme si otázku, co s tím? Tzv. kvantitativní uvolňování ECB, což není nic jiného, než tištění nových bankovek ve sklepě, které nejsou kryty žádnými novými hodnotami? Připomíná to trochu situaci, když bývalý prezident Antonín Zápotocký prohlašoval, že měnová reforma nebude. Pamětníci dobře ví, že hned druhý den přišly do bank nově natištěné bankovky ze sklepů Státní banky československé - nyní ČNB. Měnily se v poměrech 1:5 anebo dokonce 1:50, podle toho, jestli měl člověk, který si řádně spořil z těžce vydělaných nízkých platů své úspory doma ve strožoku nebo ve spořitelně. Co pak nás asi čeká nyní? Přitom příčina této "krize" je jednoduchá - převis nabídky nad poptávkou ve vyspělých ekonomikách. Poptávka je uměle stimulována nepřetržitou reklamou a levnými půjčkami bez ručitele. Jsou třeba systémová managerská opatření. Volný převis finančního kapitálu je nutné směrovat do rozvojových zemí a výrobky umisťovat také tam. Tím zlepšit životní úroveň obyvatel těchto ekonomik a vyřešit tak migrantské krize. Vedle uspokojování spotřebitelské poptávky také zavádět nové technologie zlepšující mnohdy neutěšené přírodní podmínky těchto lidí. Náprava špatné alokace kapitálu a distribučních nákladů si vyžádá rigoróznější zásahy řízení světa, než tomu bylo doposud.