DEMOKRATICKÉ OHLÉDNUTÍ

10.12.2018 08:47
Mění se svět kolem nás. Globalizace pokračuje neuvěřitelným tempem. Celosvětová ekonomika je důkladně propojena. Ale politická nadstavba zůstává o léta pozadu. Proto vzniká chaos, neklid, nebezpečí, nestabilita a ohrožení základních hodnot a tradic. Lidská společenství se rozdělují namísto toho, aby jednotně čelila přímému ohrožení. Lidé ve státech s demokratickým zřízením nejsou často spokojeni se svou životní situací, ačkoli jejich životní úroveň je o řád lepší, než v méně rozvinutých zemích. Proč je tomu tak? Protože roste nespokojenost s úrovni rozvoje těchto zemí Rozhodovací procesy v parlamentně demokratických státech jsou mnohem delší a nejednoznačnější. než jinde ve světě. I když to neplatí všude, výjimkou je například Švýcarsko s rozvinutou přímou demokracií, které má vyspělou ekonomiku, perfektní infrastrukturu a přímé řízení státu jeho občany. Pokud někdo poukáže na švýcarský model demokracie, je zpravidla odkázán do “patřičných mezí” s tím, že Švýcaři to mají zažité a mají “jinou náturu”. Jenže takové odůvodnění nechutí k posílení vlivu občanů na přímé řízení státu je irelevantní a pravou motivací těch, kteří to tvrdí, je chamtivost a touha po zachování dosavadních penězovodů, které si mohou udržet tehdy, když jim do “vládnutí” nebude nikdo moc mluvit a oni za své “případné omyly a chyby” zůstanou nadále zcela nepostižitelní. Pokud se najde člověk se životními zkušenostmi, který dokázal v životě vybudovat úspěšné projekty a chtěl by své zkušenosti využít pro lidi v politice, hází mu dosavadní “matadoři “ klacky pod nohy všemožnými způsoby a podrazy a ničeho se neštítí - viz pan premiér Andrej Babiš. Východiskem z tohoto politického marasmu a zachování demokracie při současném zvyšování konkurenceschopnosti ve světě je řízená demokracie s odpovědností jednotlivých politiků za jejich konání ve svěřených funkcích se současným posilováním vůle občanů na jejich přímou volbu. Mohu uvést malý příklad. V roce 1989 jsem pracoval v řídící pozici v jedné velké strojírenské výrobní společnosti a po listopadu tam volili zaměstnanci top management do funkcí. Zvoleni manageři byli špičkovými odborníky, kteří tuto firmu dovedli k úspěšným výsledkům. Tak bych rád věřil, že se to nakonec povede i nám všem.